Thấy cán bộ mặc thường phục đến nhà dân nên kiếm chuyện Ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Sĩ (Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cùng ông Nguyễn Ngọc Thái (Chi cục phó Chi cục Thống kê huyện Long Hồ) và ông Lê Thanh...

Nóng

Sống

Lạ

Khỏe

Video