Cả làng lập đội “tự vệ đỏ” canh giữ cây quý Ở làng Chóa, thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh có một đội "tự vệ" đặc biệt. Đội "tự vệ" này do dân làng lập ra với nhiệm vụ tối thượng là ngày đêm canh...

Nóng

Sống

Lạ

Khỏe

Video