Sụt 4 cân mới biết bị tiểu đường Chiều thứ 7 nắng vàng như rót mật, tôi đến nhà riêng thăm hỏi sức khỏe ông Trần Văn Tong (72 tuổi, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lúc bấy giờ, ông Tong vừa trải qua “cuộc chiến”...

Nóng

Sống

Lạ

Khỏe

Video